Daň z nemovitosti

20.02.2023

Vyznat se v tom, jaké daně musíte zaplatit, když prodáváte, nebo kupujete nemovitost, bývá oříšek pro většinu lidí. Bohužel ale neznalost zákona neomlouvá a v případě nezaplacení daní si koledujeme o sankce z prodlení. Proto jsem připravila seznam daňových povinností, na které nesmíte zapomenout, když prodáváte, nebo kupujete byt či jinou nemovitost.

Daň z nemovitosti neboli daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitosti musí platit každá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nebo užívá nemovitý majetek - tedy dům, byt, ale i pozemek. Daň z nemovitosti zaštiťuje zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. Daň z nemovitých věcí se týká nemovitostí, které leží na území ČR a jsou zapsané v katastru nemovitostí.

Jako majitel nemovitosti se musíte přihlásit k platbě daně skrz podané daňové přiznání. To odevzdáváte buď elektronickým formulářem, nebo v tištěné verzi finančnímu úřadu, který spravuje daný obvod, ve kterém se vaše nemovitost nachází. Dobrá zpráva je, že daňové přiznání podáte jednou a pak už jen každoročně platíte. Finanční úřad rozesílá složenky do poštovní, nebo datové schránky.

Daň z nemovitosti: Co si zapamatovat:

 • Týká se každého majitele nemovitosti
 • K dani se přihlašujete skrz daňové přiznání, do konce března následujícího roku po prodeji
 • Další rok pak hradíte samotnou daň do konce měsíce května
 • Výše daně se odvíjí od typu nemovitosti, její velikosti a počtu nadzemních podlaží a místně stanoveného koeficientu podle velikosti obce (Vyhledejte si svůj koeficient pro podání k dani z nemovitých věcí)
 • Pozor na penále z opožděného daňového přiznání a úroku z prodlení ze zaplacení daně

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Speciální daň z příjmu, která se týká prodávajícího, je daň z příjmu z prodeje nemovitosti. Sazba daně je 15 %. Počítá se ze zisku: Platíte tedy rozdíl mezi momentální prodejní cenou a částkou, za kterou jste nemovitost koupili.

Než začnete daň z příjmu počítat, přečtěte si níže vypsané případy, ve kterých jste od této daně osvobozeni. Některé se jistě budou týkat i vás.

Kdy nemusíte platit daň z příjmů z prodeje nemovitosti?

 • Pokud prodáte byt či dům za menší cenu, než za jakou jste ji koupili, daň z příjmů platit nemusíte (nemáte totiž z čeho)
 • Pokud jste nemovitosti vlastnili alespoň 5 let (pro nemovitosti získané od 1. 1. 2021 se doba prodlužuje na 10 let)
 • Pokud jste nemovitost zdědili napřímo a výše zmíněnou podmínku už splnil předchozí majitel
 • Pokud jste v nemovitosti bydleli minimálně 2 roky před prodejem
 • Pokud peníze z prodeje použijete na zaplacení "uspokojení bytové potřeby" do 1 roku od prodeje

Stále však musíte oznámit příjem z prodeje nemovitosti. Spolu se splněnými podmínkami to doložíte v daňovém přiznání v sekci: Příloha 2. V případě neoznámení vám hrozí pokuta až do výše 15 % z neoznámené částky.

Nezapomeňte na DPH při prodeji nemovitosti

Pokud jste plátcem DPH, musíte jako prodávající zaplatit i daň z přidané hodnoty, která činí 21 % z ceny nemovitosti. DPH se tak týká spíše velkých developerů, na fyzické osoby se většinou nevztahuje. A aby to nebylo tak jednoduché, i zde existují výjimky.

DPH zaplatíte, pokud jste plátcem DPH a současně je předmětem prodeje:

 • Dům nebo byt, který byl postaven anebo zrekonstruován a následně zkolaudován před méně než 5 lety
 • Pozemek, který s nemovitostí tvoří jeden celek
 • Pozemek, který je určen k výstavbě

Zrušená daň z nabytí nemovitosti (daň z nabytí nemovitých věcí)

Daň z nabytí nemovitosti je daň, kterou si můžete rovnou vyškrtnout ze seznamu daní, které je třeba u koupě nebo prodeji řešit. Povinnost platit daň zanikla zpětně od 1. prosince 2019. Tuto daň platil kupující, její hodnota byla 4 % z pořizovací ceny nemovitosti a byla to daň, kterou jste odváděli přímo obci, ve které se nemovitost nacházela.

Pokud by vás zajímalo více, ráda vám budu nápomocna. Zarezervujte si termín své schůzky.

Online rezervace

Zarezervujte si termín včas. Rezervaci vám potvrdím e-mailem.