ODHAD K DĚDICKÉMU ŘÍZENÍ

Jaký je průběh dědického řízení?

Po přidělení notáře soudem k vašemu dědickému řízení je proces zahájen. Tzv. soudní komisař, jak je nazýván v tomto procesu notář, má za úkol zjistit, zda byla nebožtíkem sepsána závěť či dědická smlouva. Také musí sepsat co za majetek je předmětem dědického řízení. I přes to, že momentem smrti vzniká dědické právo, pozůstalí musejí počkat na rozhodnutí dědického řízení. Jednou z možností je také dohoda dědiců. Pozůstalí se o majetek podělí beze sporu a domluví se na tom, kdo co nabude. Pokud se ovšem nedohodnou, určí vyrovnání podle zákona notář. V každém případě vás soudní komisař poprosí o odhad nemovitosti, proto se můžete obrátit na mě. Vypracuji názor o ceně a doručím co nejrychleji. 

Odměna pro notáře a další poplatky

Od roku 2014 je v ČR dědická daň zrušena, ovšem stále zůstávají poplatky za služby soudního komisaře a další poplatky spojené s dědickým řízením. Odměna notáře je stanovena ve vyhlášce č. 196/2001Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory.

Cena za odhad k dědickému čízení

Odhad k dědickému řízení jsem schopna, po předložení potřebných informací, vyhotovit i online do 48 hodin. Nemusíte tudíž nikam jezdit. Stačí pár fotografií a email s potřebnými daty, které si od vás vyžádám.Pro další informace či domluvení schůzky mě prosím kontaktujte


Jitka Mayerová
Jitka Mayerová