Daň z nemovitosti

01.03.2024

Vyznat se v tom, jaké daně musíte zaplatit, když prodáváte, nebo kupujete nemovitost, bývá oříšek pro většinu lidí. Bohužel ale neznalost zákona neomlouvá a v případě nezaplacení daní si koledujeme o sankce z prodlení. Proto jsem připravila seznam daňových povinností, na které nesmíte zapomenout, když prodáváte, nebo kupujete byt či jinou nemovitost.

Daň z nemovitosti neboli daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitosti musí platit každá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nebo užívá nemovitý majetek - tedy dům, byt, ale i pozemek. Daň z nemovitosti zaštiťuje zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. Daň z nemovitých věcí se týká nemovitostí, které leží na území ČR a jsou zapsané v katastru nemovitostí.

Jako majitel nemovitosti se musíte přihlásit k platbě daně skrz podané daňové přiznání. To odevzdáváte buď elektronickým formulářem, nebo v tištěné verzi finančnímu úřadu, který spravuje daný obvod, ve kterém se vaše nemovitost nachází. Dobrá zpráva je, že daňové přiznání podáte jednou a pak už jen každoročně platíte. Finanční úřad rozesílá složenky do poštovní, nebo datové schránky. Daň z nemovitých věcí se na rozdíl od jiných českých daní platí dopředu. V praxi to tedy znamená, že v případě prodeje nemovitosti například v únoru máte zaplacenou daň do konce roku, ovšem stát vám nevrátí “přeplatek daně” za zbývající měsíce kdy již nejste majitelem.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí mají i ti, kteří na své nemovitosti provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali – pokud se tím změnil druh nebo výměra pozemku, případně se zvýšila nadzemní podlaží. Přiznání je nutné podat i po kolaudaci stavby.

Daň z nemovitosti: Co si zapamatovat:

 • Týká se každého majitele nemovitosti
 • K dani se přihlašujete skrz daňové přiznání, do konce března následujícího roku po prodeji
 • Další rok pak hradíte samotnou daň do konce měsíce května
 • Výše daně se odvíjí od typu nemovitosti, její velikosti a počtu nadzemních podlaží a místně stanoveného koeficientu podle velikosti obce (Vyhledejte si svůj koeficient pro podání k dani z nemovitých věcí)
 • Přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba odevzdat nejpozději 31. ledna
 • Pozor na penále z opožděného daňového přiznání a úroku z prodlení ze zaplacení daně

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Speciální daň z příjmu, která se týká prodávajícího, je daň z příjmu z prodeje nemovitosti. Sazba daně je 15 %. Počítá se ze zisku: Platíte tedy rozdíl mezi momentální prodejní cenou a částkou, za kterou jste nemovitost koupili.

Než začnete daň z příjmu počítat, přečtěte si níže vypsané případy, ve kterých jste od této daně osvobozeni. Některé se jistě budou týkat i vás.

Kdy nemusíte platit daň z příjmů z prodeje nemovitosti?

 • Pokud prodáte byt či dům za menší cenu, než za jakou jste ji koupili, daň z příjmů platit nemusíte (nemáte totiž z čeho)
 • Pokud jste nemovitosti vlastnili alespoň 10 let (pro nemovitosti získané před 1. 1. 2021 platí kratší doba 5 let)
 • Pokud jste nemovitost zdědili napřímo a výše zmíněnou podmínku už splnil předchozí majitel
 • Pokud jste v nemovitosti bydleli minimálně 2 roky před prodejem
 • Pokud peníze z prodeje použijete na zaplacení "uspokojení bytové potřeby" do 1 roku od prodeje

Stále však musíte oznámit příjem z prodeje nemovitosti. Spolu se splněnými podmínkami to doložíte v daňovém přiznání v sekci: Příloha 2. V případě neoznámení vám hrozí pokuta až do výše 15 % z neoznámené částky.

Nezapomeňte na DPH při prodeji nemovitosti

Pokud jste plátcem DPH, musíte jako prodávající zaplatit i daň z přidané hodnoty, která činí 21 % z ceny nemovitosti. DPH se tak týká spíše velkých developerů, na fyzické osoby se většinou nevztahuje. A aby to nebylo tak jednoduché, i zde existují výjimky. 

DPH zaplatíte, pokud jste plátcem DPH a současně je předmětem prodeje:

 • Dům nebo byt, který byl postaven anebo zrekonstruován a následně zkolaudován před méně než 5 lety
 • Pozemek, který s nemovitostí tvoří jeden celek
 • Pozemek, který je určen k výstavbě

Zrušená daň z nabytí nemovitosti (daň z nabytí nemovitých věcí)

Daň z nabytí nemovitosti je daň, kterou si můžete rovnou vyškrtnout ze seznamu daní, které je třeba u koupě nebo prodeji řešit. Povinnost platit daň zanikla zpětně od 1. prosince 2019. Tuto daň platil kupující, její hodnota byla 4 % z pořizovací ceny nemovitosti a byla to daň, kterou jste odváděli přímo obci, ve které se nemovitost nacházela.

Pokud by vás zajímalo více, ráda vám budu nápomocna. Zarezervujte si termín své schůzky.

Otázky a odpovědi

1. Kam a jak podat přiznání k dani z nemovitých věcí? 

Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud tedy máte víc nemovitostí a všechny v jednom kraji, podáváte přiznání jen na jeden úřad. Když ale máte nemovitosti ve víc krajích, podáváte víc přiznání – jedno za každý kraj.

Přiznání lze poslat klasicky poštou, předat osobně na podatelně úřadu nebo podat elektronicky s využitím datové schránky, bankovní identity nebo třeba eObčanky – při vyplňování na portálu Moje daně pak hned na úvod určíte, k jakému finančnímu úřadu přiznání podáváte.

Lidé, kteří mají datovou schránku povinnou ze zákona (a už aktivovanou), musí komunikovat s finanční správou elektronicky – online tedy podávají nejen přiznání, ale třeba i oznámení o tom, že už žádnou nemovitost nevlastní. Za nedodržení elektronické formy hrozí pokuta 1000 korun, ovšem až když neodstraníte "vadu podání" ani po výzvě finančního úřadu. Kdo si datovou schránku zařídil dobrovolně, tomu sankce za jiný způsob komunikace s finanční správou nehrozí.

Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti

2. Jak platí daň z nemovitých věcí více vlastníků?

Máte dvě možnosti. Všichni spoluvlastníci se mohou dohodnout a nemovitost přizná jeden z nich jako společný zástupce, nebo každý podá přiznání ke svému podílu sám za sebe. V daňovém přiznání je pak třeba uvést celou nemovitou věc a až ve výpočtové části daňového přiznání uvedete příslušný spoluvlastnický podíl na nemovité věci.

3. Jaké hrozí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z nemovitých věcí?

Pokuta ve výši 0,05 % z výše daně za každý den prodlení se začíná počítat až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání – tedy až od 8. února. Pokuta za opožděné podání přiznání se navíc nevyměřuje v případě, že její výše nepřesáhne 1000 korun – tahle hranice se od předloňského roku výrazně zvýšila z dřívějších 200 korun.

Například u běžně velkého bytu, kde se daň z nemovitých věcí pohybuje kolem 1000 korun, by se pokuta vyšplhala nad limit až po několikaletém zpoždění.

V praxi tedy pokuta není příliš vážnou hrozbou. Když daňové přiznání odevzdáte, třeba až po výzvě z finančního úřadu, většinou se jí obávat nemusíte. Jen ten, kdo by přiznání neodevzdal ani po výzvě, dostane pokutu přinejmenším 500 korun.

Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti

Online rezervace

Článek vám nestačil a přeci jen byste ocenili další pomoc, zodpovězení jiných dotazů nebo osobní konzultaci? Zarezervujte si termín včas nebo navrhněte termín a rezervaci vám potvrdím e-mailem či telefonicky.