Jak rozdělit pozemek

03.01.2024

Vlastníte pozemek, který potřebujete z určitého důvodu rozdělit na více částí? Ať už chcete nově vzniklé parcely nabídnout k prodeji nebo je darovat svým dětem, čeká vás pár nezbytných administrativních úkonů. Jak při rozdělení pozemku postupovat a co k tomu budete potřebovat?

  Rozdělení pozemku bez změny vlastníka

  Ještě do roku 2017 bylo možné rozdělit pozemek výhradně se současnou změnou vlastníka. Od roku 2018 už tomu tak ale není a pozemek můžete rozdělit i beze změny vlastnického práva. Co to pro vás v praxi znamená?

  Jestliže vlastníte pozemek, který chcete rozdělit na více částí a ty následně nabídnout k prodeji, není to problém. Ke změně vlastníka tak dojde až ve chvíli, kdy nově vzniklou parcelu prodáte. Jak vše nachystat vám ráda nastíním na osobní schůzce.

  Jaký je postup rozdělení pozemku?

  Před zahájením procesu rozdělení pozemku je dobré si ověřit, jaké je určení děleného pozemku. Pokud by například byla část pozemku vedená jako orná půda, zatímco zbytek jako stavební parcela, stavební úřad rozdělení zamítne. Prvním krokem, než začnete s dělením pozemku, je v takovém případě sjednocení jeho určení. K tomu slouží formulář Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území. Doporučuji také ověřit, jestli daný pozemek spadá do zastavitelného území obce, či nikoliv. Pokud ano, znamená to, že obec v dané lokalitě plánuje další výstavbu, a je tak velká šance, že stavební úřad vaší žádosti vyhoví.

  A na závěr ještě jeden tip: Pokud pozemek vlastní více osob, je nutné, aby se na rozdělení pozemku shodli všichni spolumajitelé.

  Souhlas s dělením nebo scelováním pozemků

  Prvním krokem na cestě k úspěšnému rozdělení pozemku je vyplnění žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, která je součástí vyhlášky č 503/2006 Sb. (konkrétně se jedná o přílohu č.4)..

  Jak vyplnit žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků? V části A specifikujete pozemek, který chcete rozdělit, a to uvedením parcelního čísla a katastrálního území. Dále vyplníte své identifikační údaje (jakožto žadatel) a upřesníte, zda jednáte samostatně, nebo vás někdo zastupuje. Nakonec popíšete, z jakého důvodu a jak konkrétně chcete pozemek rozdělit, a uvedete výměry nově vznikajících pozemků.

  V části B a C je uveden seznam nutných příloh, které je třeba doložit pro územní a zjednodušené územní řízení, z nichž velká část se týká prokázání vlastnického práva k danému pozemku.

  Návrh geometrického plánu

  Dalším krokem je zhotovení návrhu geometrického plánu, který bude následně schvalovat obec a stavební úřad. Jednou z možností, jak návrh geometrického plánu získat, je oslovit geodeta. Vzhledem k tomu, že se první návrh většinou ještě upravuje dle požadavků úřadů, výhodnější je vytvořit si ho svépomocí a geodeta oslovit až v momentě, kdy získáte úřední souhlas.

  Jak si vytvořit návrh geometrického plánu svépomocí? Postačí vám k tomu online katastrální mapa, ve které si najdete daný pozemek. Následně si buď pořídíte screenshot pozemku, nebo si jeho zobrazení na katastrální mapě vytisknete a vyznačíte do něj zamýšlené změny, a to červenou barvou. Nově vzniklé části pozemku nezapomeňte označit velkými tiskacími písmeny abecedy, přibližně okótovat (uvést přibližnou velikost) a vyznačit přístupové cesty na jednotlivé pozemky.

  Souhlas obce a stavebního úřadu

  Jakmile v rukou držíte vyplněnou žádost o rozdělení pozemku (viz krok 1), návrh geometrického plánu (viz krok 2) a případně plnou moc, pokud zastupujete žadatele, můžete se vydat na příslušný obecní úřad a na nejbližší stavební úřad. Zda vám oba zmíněné úřady dají souhlas s rozdělením pozemku, se dozvíte zpravidla do 30 dnů.

  Potřebujete daný pozemek nejen rozdělit, ale zároveň změnit i druh jeho využití (například z orné půdy na stavební parcelu)? V tom případě na stavební úřad doručte také Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území a počkejte na úřední souhlas.

  Souhlas stavebního úřadu – územní rozhodnutí nebo souhlasné sdělení?

  Na základě vaší žádosti zahájí stavební úřad územní řízení. Jeho výsledkem bude – v případě souhlasu s rozdělením pozemku – buď územní rozhodnutí, nebo souhlasné sdělení. Jaký je mezi nimi rozdíl?

  Územní rozhodnutí stanovuje pro nové rozdělení pozemku podmínky, které jsou součástí dokumentu, spolu s přílohou obsahující grafické znázornění nových hranic a přístupů z veřejné komunikace k nově vzniklým parcelám. Za vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku si úřad účtuje správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

  Souhlasné sdělení je druhým možným stanoviskem stavebního úřadu. Pokud jej úřad vydá, znamená to, že je cesta k rozdělení pozemku volná a nevážou se k ní žádné další podmínky. Souhlasné sdělení však nelze vydat, pokud je rozhodování v území podmíněno územní studií nebo regulačním plánem.

  Speciálním případem je dělení lesních pozemků, při němž výměra jednoho dílu klesne pod 1 hektar. Pokud tato situace nastane, je nutné získat nejen souhlas stavebního úřadu, ale zejména souhlas orgánu státní správy lesů. Pokud by však vzniklé pozemky měly nevhodný tvar, velikost nebo jiným způsobem znemožňovaly řádné lesní hospodaření, státní správa lesů souhlas neudělí.

  Geometrický plán od geodeta

  Získali jste souhlas od obecního i stavebního úřadu? V tom případě je nejvyšší čas oslovit geodeta z vašeho okolí, který vám vypracuje finální geometrický plán. Bez tohoto dokumentu se neobejde žádný zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, tudíž ani rozdělení pozemku.

  Shrnutí

  Rozdělení pozemku je jedním z mnoha procesů, při kterých se neobejdete bez kvalifikovaného geodeta a další právní pomoci realitního makléře. Jestliže potřebujete rozdělení pozemku nebo například zpřesnění jeho hranice, kontaktujte mě a ráda vám se vším pomohu. 


  Online rezervace

  Článek vám nestačil a přeci jen byste ocenili další pomoc, zodpovězení jiných dotazů nebo osobní konzultaci? Zarezervujte si termín včas nebo navrhněte termín a rezervaci vám potvrdím e-mailem či telefonicky.