Etický kodex realitního zprostředkovatele

ETICKÝ KODEX

realizovaný ze strany společnosti: 

JM RK s.r.o.

Hluboká 94/16, 58601 Jihlava, IČO: 21420483, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 138841, Majitel a jednatel společnosti: Jitka Mayerová

tel.: 725426343, e-mail: jitka.mayerova@bonites.cz, ID datové schránky: fsj5sfa, www.jitkamayerova.cz

a

Jitka Mayerová

IČO: 08964181, se sídlem: Hluboká 94/16, 58601 Jihlava

Provozovna: Palackého 1306/28, 58601, Jihlava

tel.: 725426343, e-mail: jitka.mayerova@bonites.cz, ID datové schránky: r6vuqdn, www.jitkamayerova.cz

(dále jen jako "Realitní zprostředkovatel")

  1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami realitní kanceláří JM RK s.r.o. a platnými právními normami České republiky.
  2. Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
  3. Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
  4. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
  5. Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán zastupující realitní kancelář JM RK s.r.o..
  6. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  7. Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.
  8. Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.
  9. Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu JM RK s.r.o. a tím i svoji osobnost.
  10. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

Tento Etický kodex realitního zprostředkovatele je uveřejněn na stránkách www.jitkamayerova.cz

V Jihlavě, dne 01.04.2024

Jitka Mayerová

majitel a jednatel společnosti JM RK s.r.o.

podnikající fyzická osoba