Jaký je rozdíl mezi běžným účtem a spořícím účtem?

13.07.2023

Co je běžný účet a jak přesně funguje? Jaké jsou podmínky pro založení a co za dokumenty potřebuji? Jaký je rozdíl mezi běžným a spořícím účtem? Jaké jsou ostatně rozdíly v běžných účtech a spořících účtech u jednotlivých bank? Pokud tápete, tak nebojte, nejste jediní. Bankovní služby se opravdu rychle mění a banky se předhánějí v nabídce lepších a ještě lepších produktů.

Stručná definice běžného účtu

Běžný účet slouží především k snadnější hotovostní i bezhotovostní správě, manipulaci a hospodaření s finančními prostředky (převody, platby, vklady). Zřizuje se smlouvou o zřízení a vedení běžného účtu – písemnou smlouvou banky s klientem. Zřizovatel při zřízení účtu musí hodnověrně prokázat svoji totožnost, a pokud účet zřizuje ve zmocnění, musí prokázat a předložit i toto zmocnění. Běžný účet nemůže být anonymní. Zřizovatel účtu musí v souladu s obecnými předpisy vyplnit podpisový vzor, kterým bude stvrzovat své finanční úkony na pobočce banky nebo v případech, kdy je jeho podpis potřeba. Některé banky nabízejí možnost volby čísla účtu. V roce 2021 to byli např. Československá obchodní banka, Fio banka, Komerční banka a Raiffeisenbank. Současná nabídka se může lišit.

Podle měny, ve které je účet veden, se účty rozlišují na účty v tuzemské měně a devizové účty, které jsou vedeny v cizích měnách. Devizové účty mají větší význam v ekonomikách, které nemají tuzemskou měnu volně směnitelnou. Běžně se však využívají pro časté přeshraniční transakce a k ochraně před výkyvy měnových kursů tuzemské měny vůči měně účtu.

Co dělat, když jste poslali peníze na jiný účet?

Při převodu peněz mezi účty se může stát, že klient pošle kvůli vyplnění chybného čísla účtu peníze na špatný účet. Pokud se jedná o neexistující účet, platby jsou automaticky vráceny. Pokud se ovšem jedná o existující účet, má klient dvě možnosti. Buď požádat o zprostředkování žádosti o vrácení peněz svého bankovního poradce, který tuto žádost předá majiteli účtu příjemce nebo požádat banku o součinnost. Občas se stává, že majitel takového účtu si sám všimne platby, která mu nenáleží a vrátí ji zpět sám. Pokud se dostanete do patové situace, tak se toto dá řešit i soudně podáním žaloby pro bezdůvodné obohacení.


Stručná definice spořícího účtu

Hlavním účelem spořícího účtu je shromažďování “přebitečných” finančních prostředků, které klient pomocí svého spoření poskytuje bance. Odměnou za omezené možnosti využití vložených prostředků banka poskytuje vyšší úročení než u běžných účtů. Bězné účty totiž ve větší míře úročeny nejsou vůbec. Spořící účet ale nepatří k nejlepším spořícím finančním produktům. Jeho nízká úroková sazba (zpravidla pod 1 %) byla například v roce 2018 pod úrovní inflace (2,5 % v srpnu 2018), tudíž účet neuchránil vložené peníze ani před jí samotnou. Spořicí účet tedy není vhodný pro dlouhodobé spoření. Má však i jiné vhodné použití.

Spořicí účet má zpravidla tyto vlastnosti:

 • nabízí výnos,
 • je likvidní a bezpečný,
 • jeho sjednání, vedení i transakce jsou u většiny bank zdarma,
 • peníze do něj můžete kdykoliv vložit a kdykoliv vybrat.

Z těchto hledisek je spořicí účet vhodný zejména pro finanční rezervu na nečekané a okamžité výdaje. Je tou rozhodně výhodnější a bezpečnější variantou než mít peníze u sebe doma. Spořící účet je také vhodný jako zástava nebo záruka. U spořicího účtu by si však měl klient dát pozor, aby byly výše zmíněné vlastnosti dodrženy, zejména vedení, sjednání i transakce zdarma. Na spořicí účty lze zpravidla kdykoliv vkládat, ale výběry se musí v případě účtů s výpovědní lhůtou předem vypovědět. Tento účet nelze běžně použít pro odchozí bezhotovostní platby. Spořicí účty mají mnoho variant. Nejznámější formou jsou vkladní knížky. Spořicí účty nebývají většinou zpoplatněny. Poplatky za výběr většinou souvisí s nedodržením výpovědních lhůt nebo zrušení účtu. Výše úročení není ve většině případů pevně stanovena, ale je vyhlašovaná bankou a odvíjí se od aktuálního stavu na peněžním trhu.

Další služby k účtům

 • Kontokorent – služba, která klientovi dovoluje čerpat z účtu peníze až do určité záporné výše zůstatku (kontokorentní úvěr).
 • Platební karta, debetní nebo kreditní – nástroj k bezhotovostní platbě klienta vydávaný nejčastěji bankou.
 • Přímé a internetové bankovnictví – způsob bankovního styku mezi bankou a klientem který umožňuje přístup k účtu bez návštěvy pobočky banky pomocí pošty, telefonu, bankomatu, mobilních zařízení případně přes Internet.
 • Bankovní a cestovní šeky – krátkodobé cenné papíry vydané bankou jako akceptovaná poukázka k vydání peněz. Šek je proplácen po předložení šeku bankou.

Typy operací a transakcí

 • Vklad v hotovosti
 • Výběr v hotovosti
 • Příkaz k úhradě
 • Příkaz k inkasu
 • Bankovní poplatky


Pokud by vás zajímalo více, ráda vám budu nápomocna. Zarezervujte si termín své schůzky.


Online rezervace

Článek vám nestačil a přeci jen byste ocenili další pomoc, zodpovězení jiných dotazů nebo osobní konzultaci? Zarezervujte si termín včas nebo navrhněte termín a rezervaci vám potvrdím e-mailem či telefonicky.